Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Χαλκιδική: Αποκτά δίκτυο αγροτικών και τουριστικών επιχειρήσεων

Δίκτυο (cluster) ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών δημιουργεί η Χαλκιδική, με τη συμμετοχή 54 επιχειρήσεων (σε πρώτη φάση) του τοπικού επιμελητηρίου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη βελτίωση των εισοδημάτων σε περίοδο κρίσης, ειδικά στον αγροτικό και τουριστικό τομέα.
Σκοπός του δικτύου είναι η υποστήριξη της δικτύωσης και συσπείρωσης των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μεταποίησης τοπικών εδώδιμων προϊόντων, με τις....
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας τροφίμων καθώς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης στο νομό, για την ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας των τοπικών προϊόντων προς τους τελευταίους και προς τρίτους.
Γεωργικές επιχειρήσεις, παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας, αλλά και επιχειρήσεις φιλοξενίας μαζικού και εναλλακτικού τουρισμού, συνασπίζονται και προσδοκούν την είσοδο στο δίκτυο και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικούς τομείς (εταιρίες διακίνησης και διανομής), όπως και άλλων φορέων (π.χ. της Ενωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής).
Προβλήματα
Οι μέτοχοι του δικτύου επιδιώκουν να βελτιώσουν μια σειρά από προβλήματα που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την απασχόληση και το εισόδημα της περιοχής. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι οι υδάτινοι πόροι (άρδευση και ύδρευση) παρουσιάζουν προβλήματα και απαιτούν άμεσες επεμβάσεις.
«Η παράκτια ζώνη της Χαλκιδικής είναι ο βασικός χώρος υποδοχής αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών. Η περιοχή αυτή συγκεντρώνει πάνω από το 50% των συνολικών διανυκτερεύσεων αλλοδαπών στην περιφέρεια. Λόγω των καλά οργανωμένων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, κυριαρχεί ο μαζικός τουρισμός (charters, δίκτυα ταξιδιωτικών πρακτορείων, ομαδικές μετακινήσεις). Τα σημαντικότερα προβλήματα του τουριστικού τομέα είναι η αδυναμία ευελιξίας του στην αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της διεθνούς ζήτησης, η μονοσήμαντη ανάπτυξη μιας κατηγορίας ζήτησης (θερινού – διακοπών) και οι υποβαθμισμένες τουριστικές υπηρεσίες. Παρά το γεγονός ότι η Χαλκιδική διαθέτει δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού (χειμερινό, ορεινό, αγροτουρισμό, πολιτιστικό κ.τ.λ.), δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό αυτές τις δραστηριότητες», αναφέρεται στη σχετική εισήγηση που εγκρίθηκε χτες από το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.
«Στρατηγικός στόχος του τοπικού προγράμματος είναι η οικονομικά βιώσιμη και η κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης μέσα από την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης και τη και τη δημιουργία των απαραίτητων υποστηρικτικών υποδομών», τονίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: