Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

«Μετά την έκδοση τής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) δεν υφίσταται κανένα περιθώριο διαφοροποίησης (αύξησης, μείωσης, μετατόπισης) των εκτάσεων επέμβασης του έργου, ούτε με τις Τεχνικές Μελέτες, ούτε με προσαρτήματα, ούτε με πιθανές μεταγενέστερες συμπληρώσεις-τροποποιήσεις, τόσο αυτών όσο και των βασικών κεφαλαίων της Τεχνικής Μελέτης» αναφέρει το ΥΠΕΚΑ, σχετικά με την δραστηριότητα της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική.
Το υπουργείο προχωρά στην ανακοίνωση αυτή με αφορμή δημοσιεύματα που μιλούσαν για επείγουσα εντολή του ΥΠΕΚΑ για...
υπογραφή "Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης και Υλοτόμησης" με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός για 3.273 στρεμμάτων αρχέγονου δάσους στις Σκουριές και 857 στρεμμάτων στον Κοκκινόλακκα.
Το ΥΠΕΚΑ αναφέρει, ακόμη, ότι δεν απέστειλε κανένα έγγραφο πουθενά, και μάλιστα επείγοντος χαρακτήρα στις 10 Οκτωβρίου 2012, για το θέμα. 
Προσθέτει δε ότι σε προηγούμενα έγγραφα που απευθύνονταν προς τη Γενική Διεύθυνση Δασών τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ύστερα από αίτημά της, τονίζεται ότι: «Σύμφωνα με την κείμενη Περιβαλλοντική και Μεταλλευτική Νομοθεσία και Νομολογία, επιβάλλεται όλες οι αδειοδοτικές και εγκριτικές πράξεις ενός μεταλλείου να συμφωνούν με το περιεχόμενο τής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ 201745/26-7-2011)».
Το δημοσίευμα
Στο άρθρο του blog «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων(http://antigoldgreece.wordpress.com/) αναφερόταν ότι «με επείγον σημερινό (10/10/2012) του έγγραφο προς το Δασαρχείο Αρναίας, το Υπουργείο “Περιβάλλοντος” δίνει εντολή στο Δασαρχείο να υπογράψει “Πρωτόκολλο Εγκατάστασης και Υλοτόμησης” με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, για την υλοτόμηση όλων των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην 7633/2012 απόφαση παραχώρησης δάσους του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.»
»Η απόφαση αυτή αφορά 3.273 στρέμματα δάσους, αρχέγονου δάσους, στις Σκουριές και 857 στρέμματα στον Κοκκινόλακκα για την κατασκευή χώρου απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων».
Η απάντηση του ΥΠΕΚΑ
«Το ΥΠΕΚΑ δεν απέστειλε κανένα έγγραφο, πουθενά και μάλιστα επείγοντος χαρακτήρα στις 10 Οκτωβρίου 2012, που να αφορά τη δραστηριότητα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» στη Χαλκιδική.»
» Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απάντησε με δύο έγγραφα (28/9 και 4/10/12) προς τη Γενική Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ύστερα από αίτημά της, με πρόσθετες διευκρινίσεις για την εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη του έργου (Δ8-Α/Φ7.49.13/2809/349/10-2-2012) των Σκουριών Χαλκιδικής.»
» Επισημάνθηκε στα ανωτέρω έγγραφα ότι, σύμφωνα με την κείμενη Περιβαλλοντική και Μεταλλευτική Νομοθεσία και Νομολογία, επιβάλλεται όλες οι αδειοδοτικές και εγκριτικές πράξεις ενός μεταλλείου να συμφωνούν με το περιεχόμενο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ 201745/26-7-2011).»
» Κατά συνέπεια, κατόπιν της έκδοσης της Α.Ε.Π.Ο δεν υφίσταται κανένα περιθώριο διαφοροποίησης (αύξησης, μείωσης, μετατόπισης) των εκτάσεων επέμβασης του έργου, ούτε με τις Τεχνικές Μελέτες, ούτε με προσαρτήματα, ούτε με πιθανές μεταγενέστερες συμπληρώσεις-τροποποιήσεις, τόσο αυτών όσο και των βασικών κεφαλαίων της Τεχνικής Μελέτης».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ
poligiros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: