Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

AΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πολυγύρου θα προχωρήσει στη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2013, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 412/24-10-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου, κατά κατηγορία επαγγελμάτων για το έτος 2013, στο Δήμο Πολυγύρου, και την υπ' αρ. 98001/30-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
 Όσοι ενδιαφέρονται να...

αποκτήσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου στους χώρους που επιλέχθηκαν, να προσέλθουν στο Δήμο από 24-1-2013 μέχρι και 31-1-2013, υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά της ιδιότητάς τους της Α΄ φάσης, που αναφέρονται παρακάτω.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της Α΄φάσης, που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει (με δημόσια κλήρωση αν ο αριθμός των δικαιούχων ξεπερνά τον αριθμό των χορηγηθέντων αδειών) τους δικαιούχους των αδειών υπαίθριου εμπορίου, τα ονόματα των οποίων θα αναρτηθούν σε σχετικό πίνακα.
 Στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της Β΄ φάσης για την έκδοση της άδειας, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: