Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, στις 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμορφώσεις προϋπολογισμού (Εισηγ.: Χ. Βορδός)...
2. Κατανομή 3ης εντολής μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ - 2013 στους Δήμου για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες και ανακατανομή ΣΑΤΑ ύψους 15.000,00 € (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
3. Κατανομή χρηματοδότησης ύψους 52.551,48 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2013 (Β΄ κατανομή) (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού ύψους 40.412,95 € και μετατροπή του κονδυλίου ύψους 16.326,18 € των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε λειτουργικές δαπάνες (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
5. Αποδοχή επιστροφής ποσού 40.412,95 € που αποτελεί το 1/12 του συνολικού ποσού της πέμπτης δόσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756-2009
6. Διαγραφή χρεών Δ.Κ. Ορμύλιας (Εισηγ.: Χ. Δημητριάδης)
7. Επιβολή τέλους κοινόχρηστων χώρων για περίπτερα, Ψυγεία πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, Παιχνίδια και παιχνιδομηχανές, στους χώρους των περιπτέρων (Εισηγ.: Γ. Γκλάβας)
8. Διατύπωση Γνώμης για την Δημοπράτηση του Υποέργου 2 «Αποκατάσταση τεσσάρων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης με κωδικό MIS 375263 («Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: Χ. Βουλγαράκης)
9. Δημοπράτηση κοινοτικών αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Βάβδου, θέση "Μελανή Πέτρα" (Εισηγ.: Ι. Πύρρος)
10. Έγκριση διενέργειας δημοπρασιών για την προμήθεια δύο επιβατικών, δύο επιβατικών τύπου τζιπ 4Χ4 και δύο ημιφορτηγών Ι.Χ. (μεταχειρισμένα) αυτοκινήτων (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
11. Προγραμματισμός προσλήψεων καθαριστών/στριών για το σχολικό έτος 2013-2014 σε Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση (Εισηγ.:  Χ. Βορδός)
12. Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγ.:  Χ. Βορδός)
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο "Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης  στα Δ.Δ. " με αριθ. Μελ. 159/2010  (Εισηγ.: Α.    Χλιούμης)
14. Έγκριση και παραλαβής "Μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου: "Εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε τμήμα του υπογείου του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου" με αριθ. Μελ. 97/2012  (Εισηγ.: Α. Χλιούμης)
15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου: "Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη" (Εισηγ.: Α. Χλιούμης)
16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου: "Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων" (Εισηγ.: Α.  Χλιούμης)
17. Μετακίνηση οχημάτων ιδιώτη από την περιοχή "Αμπαράδικα" στον Πολύγυρο (Εισηγ.: Γ. Γκλάβας)
18. Κάλυψη εξόδων συμμετοχής μαθήτριας Γυμνασίου Πολυγύρου σε διαγωνισμό Θεάτρου-κινηματογράφου στην Τοσκάνη Ιταλίας (Εισηγ.: Σ. Ζούνη)
19. Διόρθωση χρέωσης τελών ύδρευσης λόγω βλάβης υδρομέτρου (Εισηγ.: Γ. Γκλάβας)
20. Επιστροφή με αναδρομική ισχύ διαφοράς ΤΑΠ λόγω λάθους στον υπολογισμό τιμής ζώνης (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
21. Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχής ύδρευσης κατόπιν μίας (1) αιτήσεως πολίτη της Τ.Κ. Ταξιάρχη (Εισηγ.: Γ. Γκλάβας)
22. Παραχώρηση κατά χρήση της οδού Γαληνού για διεξαγωγή εξετάσεων υποψηφίων οδηγών δικύκλων (Εισηγ.: Γ. Γκλάβας)
23. Λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. (Ορμύλιας-Παλαιόχωρας-Γαλάτιστας) του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: Χ. Σοφοτάσιος)
24. Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή τοποθεσίας Λαϊκής Αγοράς Γαλάτιστας (Εισηγ.: Ι. Πύρρος)
25. Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή τοποθεσίας Λαϊκής Αγοράς Πολυγύρου (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
26. Λήψη απόφασης για παραχώρηση - οριοθέτηση και σήμανση δρόμου ιδιοκτησίας των Μιχαλούδη Μιχαήλ του Αναστασίου και του Μιχαλούδη Ιωάννη του Μιχαήλ  (Εισηγ.: Δ. Κοντογιώργης)
27. Ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής Δήμου Πολυγύρου για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (Π.Π.Χ.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγ.: Χ. Βορδός) (Εισηγ.: Χ. Βορδός)
28. Έγκριση  της  εκτός έδρας  μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: