Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»
Ο Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ , εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ –ΕΦΕΠΑΕ-, με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές των εν λόγω Περιφερειών, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και...
Δικτύων ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου ώρα 17.00.
Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει η καταληκτική προθεσμία φυσικής υποβολής των φακέλων, η οποία παραμένει η 20η Μαΐου 2013 έτσι ώστε να μην καθυστερήσει η αξιολόγηση των προτάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται/ενημερώνονται από :
 • τους διαδικτυακούς τόπους:
 • του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.ypoian.gr)
 • του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
 • της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
 • του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr),
 • της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr),
 • των Περιφερειών της Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr) και της Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr),
 • της ΑΝΚΟ (www.anko.gr),
 • των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Συνεταιριστικών Τραπεζών, Επιμελητηρίων και Αναπτυξιακών Φορέων των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας , τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.
 • Το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.
 • Την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικισμός Λήδα Μαρία- 6οχλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-480.000, e-mail: info@e-kepa.gr, www.e-kepa.gr ).
 • Τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
 • Τα κατά τόπους Επιμελητήρια των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας καθώς και την ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.(ΑΝΚΟ- Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, Φον Καραγιάννη 1-3, 50100, Κοζάνη, τηλ. 24610-24022, www.anko.gr,).
 • Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (Πολυτεχνείου 58, Πολύγυρος 631 00, τηλ 23710 24200, 24300 e-mail:info@epichal.gr, www.epichal.gr)
 • Τις κατά τόπους Συνεταιριστικές Τράπεζες των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: