Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Ολοκληρώθηκαν τα έργα στην οδό Καραγκάνη στον Πολύγυρο (ΦΩΤΟ)

Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση “Έργα Υποδομής στην οδό Καραγκάνη” προϋπολογισμού 74.000 ευρώ περίπου και μετά τις εργασίες για την...

επίστρωσή του δρόμου με νέο ασφάλτινο τάπητα, που έγιναν , δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.
Υπογείως της οδού έχουν κατασκευαστεί έργα ύδρευσης και ομβρίων με σκοπό την αντικατάσταση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των παλαιωμένων τμημάτων των κύριων αγωγών ύδρευσης, οι οποίοι εμφάνιζαν προβλήματα θραύσεων, διαρροών, επικαθήσεων υλικών και....

δεν επαρκούσαν για τις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις κατανάλωσης.
Με την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ομβρίων βελτιώνεται η αντιμετώπιση επιφανειακών απορροών, που προκαλούσαν προβλήματα στην κυκλοφορία τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων του οικισμού Πολυγύρου.

Έργα ύδρευσης


Τα έργα ύδρευσης που κατασκευάστηκαν περιλαμβάνουν:
• Την αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης της οδού Καραγκάνη του οικισμού από αγωγούς από πολυαιθυλένιο, κατάλληλο για πόσιμο νερό, ονομαστικής διαμέτρου Φ63 και Φ125 πίεσης 10 atm και συνολικού μήκους 600 m.
• Την εγκατάσταση υδραυλικών εξαρτημάτων, όπως δικλείδες ελέγχου, τοποθετημένα σε φρεάτια.

• Την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων του νέου δικτύου ύδρευσης με τους καταναλωτές. 

Έργα ομβρίων


Τα έργα ομβρίων που κατασκευάστηκαν περιλαμβάνουν:
• Την κατασκευή αγωγών ομβρίων της οδού Καραγκάνη προς αντικατάσταση των παλιών έργων. Το τμήμα αυτό του έργου περιλαμβάνει αγωγούς ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες Φ600, συνολικού μήκους 230 m.
• Την κατασκευή πέντε (5) φρεατίων επίσκεψης-επιθεώρησης των αγωγών.

Παράλληλα στο πλαίσιο των Αστικών Αναπλάσεων στον Πολύγυρο, έργο προϋπολογισμού τεσσάρων περίπου εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας- Θράκης 2007- 2013», υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις βελτίωσης των πεζοδρομίων στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Καραγκάνη.
Τα πεζοδρόμια διευρύνθηκαν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μόνο το πέρασμα χωρίς στάση των οχημάτων, και στρώθηκαν με πλάκες από υλικά μεγάλης αντοχής. Τοποθετήθηκε επίσης σύστημα οδηγών τυφλών και ο δημοτικός φωτισμός θα αναβαθμιστεί με τη λειτουργία νέων φωτιστικών σωμάτων.
Κατά το μήκος των πεζοδρομίων δημιουργήθηκαν εσοχές πλακοστρωμένες με κυβόλιθους για την δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων ενώ με τον ίδιο τρόπο δημιουργήθηκαν και εσοχές για τους κάδους απορριμμάτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: