Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 0ΕΕ

Το Περιφερειακό Γραφείο Πολυγύρου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στα πλαίσια της πραγματοποίησης του «Εκδρομικού Προγράμματος Έτους 2011 των εργαζομένων-συνταξιούχων Ν. Χαλκιδικής» διοργανώνει τις παρακάτω εκδρομές:
1) 6ημερη στη Ζάκυνθο  από 09/09/2011 έως 14/09/2011, αναχώρηση από Ζάκυνθο στις 14/09/2010 ( 5 διανυκτερεύσεις
        εντός Ζακύνθου) – 1 Λεωφορείο
2) 6ημερη στη Μεσσηνία από 19/09/2011 έως  24/09/2011, αναχώρηση από Καλαμάτα στις 24/09/2011 ( 5 διανυκτερεύσεις
         εντός Καλαμάτας) – 1 Λεωφορείο
Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι :ΙΚΑ, ΔΕΗ, TΡΑΠΕΖΕΣ,ΤΑΞΥ, οι εργαζόμενοι σε ΟΤΕ,ΕΛ.ΤΑ,Ο.Σ.Ε. και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από..... το ΤΑΠΟΤΕ  μετά από 01-01-2006
Εκδρομικά εισιτήρια δικαιούνται όσοι δεν έχουν πάρει:
1.Δελτια Κοινωνικού Τουρισμού 2010 και 2011
2.Εκδρομικα εισιτήρια 2010 και Κρουαζιέρα 2010
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
Εργαζόμενοι :
1.Βιβλιαριο Ασθενείας Ατομικό& Οικογενειακό θεωρημένο για το 2011
2.   Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν 100 ημέρες εργαίας το 2010 -οικοδόμοι 75 ημέρες εργασίας (τα ένσημα δεν χρειάζεται να προσκομιστούν ) ή 50 μέρες επιδοτούμενης ανεργίας (προσκομίζοντας την εγκριτική απόφαση ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ)
3.Ταυτότητες όλων των μελών.
4.Αριθμός Φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Συνταξιούχοι
1.Βιβλιαριο Ασθενείας Ατομικό& Οικογενειακό
2.Αρχικη Απόφαση Συνταξιοδότησης
 3.Ταυτότητες όλων των μελών.
4.Αριθμός Φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Τρόπος  διανομής εισιτηρίων
Από  16/08/2011 και ώρες 09:00 έως 14:00 στα γραφεία της Εργατικής Εστίας Πολυγύρου  αρχίζει η  προεγγραφή των δικαιούχων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι να εξαντληθούν οι θέσεις και για τις 2 εκδρομές.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα εισιτήρια είναι αυστηρώς προσωπικά  ότι η χρήση τους θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους δικαιούχους των εν λόγω εισιτηρίων, σύμφωνα με τον αριθμ. 42/13-11-2002 Απόφαση του Δ.Σ. και το Άρθρο 23 του Ν. 3227/2004  και την αριθμ. 22848/30-6-2011 Εγκύκλιο του Τμήματος Ψυχαγωγίας και Πνευματικών Ενασχολήσεων του Οργανισμού μας  και όχι από συγγενικά  ή φιλικά πρόσωπά τους. Επισημαίνεται, ότι χρήση των Εισιτηρίων δεν μπορεί να γίνει ούτε από συγγενείς Α΄ Βαθμού συγγένειας. Σε περίπτωση που κατά την επιβίβαση στο πούλμαν διαπιστωθεί άλλο άτομο αντί του άμεσα ασφαλισμένου θα αποβιβαστεί και ο άμεσα ασφαλισμένος θα χάνει το δικαίωμα του για τέτοιες παροχές για τα επόμενα δυο χρόνια. Εάν κάποιοι από τους ενδιαφερομένους λάβουν εισιτήρια αλλά για κάποιο λόγω δεν μπορούν να συμμετέχουν, έχουν δικαίωμα να τα ακυρώσουν: 
Α) για την εκδρομή της Ζακύνθου μέχρι Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και
        
Β) για την εκδρομή της Καλαμάτας μέχρι Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: