Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πολυγύρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο.
Διαβάστε την περίληψη της ανακοίνωσης
pdf ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: