Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

806 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ αυτό το μήνα!

Στην πρόσληψη 806 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσουν τα Ελληνικά ταχυδρομεία μέσα στον Μάιο με δεκάδες προκηρύξεις. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνες ή 4μηνες συμβάσεις εργασίας με μισθό 700 ευρώ, οι οποίες δεν παρατείνονται ούτε ανανεώνονται.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι προσλήψεις θα γίνουν στα καταστήματα όλης της Χώρας. Από το σύνολο των 806 θέσεων , οι...
500 αφορούν την Αττική, οι 90 τη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιπες 216 καταστήματα των ΕΛΤΑ των Περιφέρεια.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι : ΔΕ Διανομέων 450, ΔΕ Εσωτερικής εκμετάλλευσης 200, ενώ 156 θέσεις θα διατεθούν στις ειδικότητες ΔΕ οδηγών και ΥΕ Διαμετακομιστών.
Οι διανομείς πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Δ.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α'
Για το προσωπικό εσωτερικής εκμετάλλευσης απαιτείται τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Οι οδηγοί πρέπει να έχουν απολυτήριο τίτλο Δ.Ε. Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων, ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για όσους απαιτείται. Το μοναδικό προσόν που απαιτείται για τους διαμετακομιστές είναι το απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους έχουν αποφοιτήσει έως το 1980
Η κατάθεση θα γίνεται στη διεύθυνση : Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. - Κεντρική Υπηρεσία, Δ/νση Ανθρώπινου δυναμικού, τμήμα Προσλήψεων, Απέλλου 1, Τ.Κ. 101 88 Αθήνα.
Ο Φάκελος των δικαιολογητικών περιλαμβάνει ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2., πιστοποιητικό εμπειρίας, απολυτήριο ΙΕΚ, λυκείου ή Γυμνασίου, φωτοτυπία ταυτότητας, βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό ΑΣΠΕ για πολυτέκνους.
 proson.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: