Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής σε σώμα

Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αναπληρώτρια Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής
Αντιγόνη Πινακίδου
Υπεύθυνος Τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής
Χρήστος Κομπόγιαννος
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Τύπου της... Νομαρχιακής Επιτροπής
Κατερίνα Βαγιωνά
Υπεύθυνος Αγροτικού Τομέα
Χρήστος Κομπόγιαννος
Υπεύθυνος Οργανωτικού, Κινητοποιήσεων και Δικτύων
Πράτσας Άγγελος
Υπεύθυνος Μαζικών Κινημάτων
Γεώργιος Χατζής
Υπεύθυνη Γυναικών και Νεολαίας
Κατερίνα Βαγιωνά
Υπεύθυνος Οικονομικού
Άγγελος Πράτσας
Υπεύθυνοι Αυτοδιοίκησης
Τσινάς Αργύρης
Υπεύθυνος Δικτύου Καταναλωτών, ΕΒΕ και Τουρισμού
Αναστάσιος Δαμάσκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: