Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Στον εισαγγελέα οι εκπαιδευτικοί με πλαστά πτυχία

Στον εισαγγελέα θα καταλήγουν οι εκπαιδευτικοί που θα εντοπιστούν με πλαστά πτυχία και πιστοποιητικά. Σε σύσκεψη που έγινε σήμερα στο υπουργείο Παιδείας με τη συμμετοχή της υπουργού, Α. Διαμαντοπούλου και της υφυπουργού, Ε. Χριστοφιλοπούλου, συζητήθηκε και πάλι το θέμα, στο πλαίσιο της συζήτησης θεμάτων επιλογής στελεχών και την κατάργηση των γραφείων εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα στη σύσκεψη αποφασίστηκε:
 1) Ενδελεχής έλεγχος από τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους υποψηφίους για επιλογή σε θέσεις........ στελεχών της εκπαίδευσης (Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ, Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης κ.λπ.). Εφόσον προκύψουν ενδείξεις χρήσης πλαστών ή αλλοιωμένων πιστοποιητικών, κάθε υπηρεσιακό όργανο, ατομικό ή συλλογικό, εμπλεκόμενο στη διαδικασία επιλογής, είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει σχετικά τον άμεσο πειθαρχικό προϊστάμενο τού εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού, με σχετική κοινοποίηση στο γραφείο του γενικού γραμματέα του Υπουργείου.
Επισημαίνεται ότι η έναρξη της πειθαρχικής δίωξης επιφέρει την αναστολή άσκησης των καθηκόντων τού εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού σε περίπτωση επιλογής του σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Πέραν της άμεσης κίνησης πειθαρχικής διαδικασίας με το ερώτημα της οριστικής παύσης, ο φάκελος της υπόθεσης θα αποστέλλεται, βάσει της πρόβλεψης του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στον αρμόδιο εισαγγελέα.

2) Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία:

  • Όσοι εκπαιδευτικοί με δήλωσή τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, θα πρέπει να παραμένουν στις θέσεις αυτές για ολοκλήρωση τής θητείας τους και θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής σχολικών συμβούλων. Στις περιπτώσεις που, σε κάποια συμβούλια επιλογής, ολοκληρώθηκε η διαδικασία και υποβλήθηκαν ήδη οι δηλώσεις προτίμησης, αυτές μπορούν να ανακληθούν. Οι υποψήφιοι για θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, που δεν θα κάνουν δήλωση τοποθέτησης, προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων, παραμένουν στους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων.
  • Όσοι υποψήφιοι για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης επιθυμούν να μοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης γλώσσας με προσκόμιση πτυχίου, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος, οποιουδήποτε αναγνωρισμένου Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τής αλλοδαπής, εξετάζονται προφορικά ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
  • Καταργούνται τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα γραφεία φυσικής αγωγής και τα γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: