Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Η εγκύκλιος για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης

Εγκύκλιο με οδηγίες και διευκρινίσεις για την αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης από τους ασφαλισμένους εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.
Με αυτή, ορίζεται το πλαίσιο για την εξαγορά πλασματικού χρόνου και τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση, όπως περιέχεται στον νόμο για την "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας".

Μεταξύ άλλων:

-Επαναπροσδιορίζεται το ποσό της οφειλής υποψήφιου συνταξιούχου που είναι δυνατόν να
παρακρατηθεί από τη σύνταξη σε ίσες μηνιαίες δόσεις. Με τις νέες....... ρυθμίσεις, το ποσόν που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη ανακαθορίζεται στο 30πλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ.

-Καθορίζεται ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί ή συνυπολογιστεί τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, είναι από 4 έως 7 έτη ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

-Μητέρες ανήλικων τέκνων που ασφαλίστηκαν μέχρι 31/12/1992 που θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010, δεν έχουν το δικαίωμα να προβούν σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου, παρά μόνο αν συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου και τα αυξημένα όρια ηλικίας.

-Η αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, όμως, προκειμένου να συνυπολογιστεί ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

Δείτε αναλυτικά παραδείγματα για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και τα ποσά που καταβάλλονται, στο κείμενο της εγκυκλίου EΔΩ.


real.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: