Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» καλούνται οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ των σχολικών ετών 2010-2011 και 2011-2012 (και του σχολικού έτους 2009-2010, εφόσον πρόκειται για αρένες, που έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις) να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μαθητείας για την απόκτηση....
Επαγγελματικής Εμπειρίας στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κλάδων σχετικών με τις σπουδές τους.
Μέσω του προγράμματος της Μαθητείας παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας 6 μηνών. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο) με στόχο να χρηματοδοτηθούν έως 8.358 υποτροφίες αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι εγγράφονται μόνοι τους στο πληροφοριακό Σύστημα μέσω της Ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr και ακολουθούν τα πέντε στάδια που υποδεικνύει το σύστημα. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται από τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ αμέσως μετά από την προδέσμευση των υποψηφίων.
Ημερομηνία λήξης των εγγραφών των αποφοίτων ορίζεται η 8/3/2013. Στους αποφοίτους που θα επιλεγούν θα χορηγείται υποτροφία 300 ευρώ και θα καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ σε περίπτωση ατυχήματος.
Προσφερόμενες θέσεις στη Χαλκιδική: 33
Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης μαθητείας: 1/4/2013
Πληροφορίες στο ΕΠΑΛ Πολυγύρου: 23710 22941

Δεν υπάρχουν σχόλια: