Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013


Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Επερώτηση της Παράταξης “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” με θέμα ”Μέτρα για την αποκατάσταση του επαρχιακού δρόμου Βρύας – Ρητίνης στην Π.Ε. Πιερίας”.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ...
ΘΕΜΑ 1ο: 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Εισηγήτρια: Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Πέλλας και Δ. Πέλλας για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση τμήματος ψευδοροφής και αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Δ.Σ. Παραλίμνης»
Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
2. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση για την εκ νέου εισήγηση για την απευθείας ανάθεση των εργαστηριακών αναλύσεων νερών και λυμάτων του Ν. Πέλλας στην ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ ΑΕ. και ανάκληση της υπ΄άρ. 95/25-04-2013 απόφασης του Π.Σ.Κ.Μ.
Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
2. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συνέχισης της έρευνας υδρολογικής κατάστασης του Ν.Πιερίας και υπογραφή νέας προγραμματικής σύμβασης με το Α.Π.Θ.
Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
2. Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

ΘΕΜΑ 5ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ., της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. και των τεσσάρων Δήμων του Ν. Χαλκιδικής με θέμα «Εφαρμογή Προγράμματος Μυοκτονίας – Απολυμάνσεων – Απεντομώσεων στην Π.Ε. Χαλκιδικής για το έτος 2013»
Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
2. Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ 6o: 1η τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έτους 2013 χρηματοδοτούμενου από τους ιδίους πόρους.
Εισηγητής: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
2. Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας -για το έτος 2013- της Δνσης Δασών Κιλκίς.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κιλκίς

ΘΕΜΑ 8o: Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αριστοτέλη και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ευστάθιου Σαρηγιαννίδη (10η/05-04-2013, 11η/11-04-2013, 12η/25-04-2013)
Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: