Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Δεν έχουν απογραφεί 7.000 συνταξιούχοι!

Στους 6.972 ανέρχονται οι συνταξιούχοι του δημοσίου που δεν είχαν απογραφεί μέχρι τις 20ν Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). >>>

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, για όσους δεν απογραφούν μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους από τις 24 Σεπτεμβρίου.
Ακόμη,  αρχίζει άμεσα η... αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων και παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη όσοι με δόλο εισέπρατταν τις συντάξεις αυτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: